loading

ضرب المثل‌ها آیینه تمام نمای اعتقادات و روحیه یک ملت است و در اغلب آنها حکمت فراوانی نهفته است. اگر شما به کشور فرانسه و زبان آن علاقه‌مند باشید بی شک برایتان جالب خواهد بود که با ضرب المثل‌های آن بیشتر آشنا شوید. فرانسوی زبانی است که سخن گویان بسیاری را در دنیا به خود اختصاص داده است و از این رو زبانی زنده است. در زبان فرانسوی نیز ضرب المثل های بسیاری رواج دارد.

 

a quelque chose malheur est bon

عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد

les cordonniers sont les plus mal chaussé

کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد

qui ne dit mot consent

سکوت علامت رضاست

qui se ressemble s’assemble

کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز

qui va à la chasse perd sa place

کسی را که خواب است قسمت بر آب است

un tiens vaut mieux que deux tu l’auras

سیلی نقد به از حلوای نسیه است

A chacun son metier et les vaches seront bien gardees

کار را به کاردان باید سپرد

Chien qui aboie ne mord pas

از آن مترس که های و هوی دارد از آن بترس که سر به زیر دارد

Les chiens aboient, la caravane passe

مه فشاند نور و سگ عوعو کند

Quand Je chat n’est pas la/les souris dansent

آفتاب که رفت شب پره بیرون میاید

Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage

دل نخواسته عذر بسیار

Qui vole un oeuf vole un boeuf

تخم مرغ دزد شتر دزد می شود

Une hirondelle ne fait pas le printemps

با یک گل بهار نمی شود یک دست صدا ندارد

Quand on parle du loup on en voit la queue

حلال زاده بود مثل این که مویش را آتش زدند

On ne prend pas les mouches avec du vinaigre

با زبان خوش می شود ما را از سوراخ بیرون آورد

Petit à petit l’oiseau fait son nid

ذره ذره است غله در انبار قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l‘avoir tué

به دشت آهوی ناگرفته مبخش

 petit poisson deviendra grand (si Dieu lui préte vie)

اگر خدا خواهد به ثمر می رسد

Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces

جلو لوطی و معلق؟

Il ne faut pas battre une fenllle, meme avec une fleur

به یک زن از گل کمتر هم نباید گفت

 il n’y a pas de roses sans épines

گل بی عیب خداست هیچ گلی بی عیب نیست

 il n’est pire eau que l‘eau qui dort

از آن نترس که های و هوی دارد از آن بترس که سر به تو دارد

il n’y pas de fumée sans fue

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزک ها

Qui terre a guerre a

هر که بامش بیش برفش بیشتر

 il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler

اول اندیشه وانگهی گفتار

Les murs ont des oreilles

دیوار موش دارد موش هم گوش دارد

oeil pour oeil dent pour dent

هر بدی را کیفری است بد نکن که بد بینی

Selon ta bourse gouverne ta bouche

لقمه را به اندازه دهانت بردار پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

Bon sang ne peut mentir

نظر به حال تو پیداست کز بزرگانی

coeur qui soupire n’a pas ce qu’il desire

کسی که آه می کشد به مراد خویش نرسیده است

Tous les doigts de la main ne se ressemblent pas

پنج انگشت برادرند ولی برادر نیستند

Loin des yeux, loin du coeur

از دل برود هر آنکه از دیده برفت

ventre affamé n’a point d’oreilles

شکم گرسنه دین و ایمان ندارد

Bonne renommée vaut mieux cue ceinture dorée

نیک نامی از توانگری بهتر است

l’habit ne fait pas le moine

عینک سواد نمی آورد ملائی به ردا نیست

A chaque jour suffit sa petine 

چو فردا شود فکر فردا کنیم

 il faut prendre le temps comme il vient

هر چه پیش آید خوش آید

 il ne faut pas remettre au lendemain ce que l’on peut faire le jour meme

کار امروز را به فردا میفکن

La nuit tous les chats sant gris

شب گر به سمور می نماید

Le temp c’est de l’argent

وقت طلاست

Le temps perdu ne se rattrape jamais

زمان از دست رفته هرگز به دست نمی آید عمر رفته هرگز باز نمی گردد

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas

دنیا هر روز به یک رنگ است

On apprend A tout age

ز گهواره تا گوی دانش بجوی

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir

تا زندگی هست امید هم هست

تا ریشه در اب است امید ثمری است

 

اصطلاحات فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *