loading

جملات تعجبی  La phrase exclamative

جملات تعجبی اجازه بیان احساسات مختلف را می دهند: شادی، شگفت زدگی، تحسین، خشم، پشیمانی و غیره.
این جملات معمولا بدون فعل هستند و می توانند شامل یک کلمه تعجبی باشند یا نه.
در صحبت کردن، تعجبی بودن با لحن مشخص می شود و در نوشتار با یک علامت تعجب (!) در انتهای جمله.

! Bientôt les vacance ! Qeulle chance
به زودی تعطیلاته ! چه شانسی !

! Bravo ! Vous avez gagné
آفرین ! شما برنده اید !

■ جملات با یک کلمه تعجبی
کلمه تعجبی اجازه بیان شدت یک احساس را می دهد.

۱. Quel(s), quelle(s) + nom
این صفات با کلمه تطبیق پیدا می کند.

! Les feuilles mortes” de Prévert et Kosma, quelle belle chanson”
“برگهای مرده” پرِوِرت و کوسما، چه آهنگ زیبایی !

! Nous devions partir en pique-nique mais il pleut. Quel dommage
باید بریم پیکنیک اما بارون میاد. چه حیف !

! J’ai arrêté mes études ; quelle errur
من درسم رو ادامه ندادم. چه اشتباهی !

! Quels jolis bouquets il y a chez fluriste
چه دسته گل های قشنگی داره گلفروش !

۲. Que
این قید استفاده می شود با :
– یک فعل
! Ta fille, qu’elle est mignonne avec cet robe
دخترت، چقدر با این پیراهن نازه !

! Ce ténor, qu’il chante bien
اون خواننده تنور، چقدر قشنگ میخونه !

– یک اسم بعد از de
? Que de monde ! Qu’est-ce qui se passe
چقدر آدم ! چه خبر شده ؟

! Un déménagement ! Que de soucis
اسباب کشی ! چه گرفتاری ای !

در صحبت های دوستانه ما اغلب استفاده می کنیم از:
ce que یا qu’est-ce que به جای que
! Ta fille, ce qu’elle est mignonne ! qu’est-ce qu’elle est mignonne

qu’est-ce que … comme به جای que
Qu’est-ce qu’il y a comme monde !
عجب دنیایی شده !

۳. Comme

! Bonjour Henri ! Comme tu as grandi
سلام هِنری ! چه بزرگ شدی !

! Comme ce serait bien d’être sur une plage au soleil
چه خوب میشد تو ساحل زیر آفتاب بودیم !

! Ce beau temps, comme c’est agréable
این هوای خوب، چقدر دلپذیره !

۴. Tellement / tant / si / un tel
Tellement de + اسم / tant de + اسم
! Serge fait rire tout le monde. Il a tant d’humour
سِرژ همه رو میخندونه. او خیلی با نمکه !
 
– فعل + tellement / tant
! Je n’ai pas reconnu Mathieu sur la photo. Il a tellement changé
ماتیو رو تو عکس نشناختم. خیلی عوض شده !

Si + صفت
! Vous permettez ? J’enlève ma vest. Il fait si chaud
اجازه میدید کتم رو دربیارم؟ خیلی گرمه !

Un(e) tel(le), de tel(le)s + اسم
! Vous permettez ? J’enlève ma vest. Il fait une telle chaleur
اجازه میدید کتم رو دربیارم؟ انقدر که گرمه !

۵. Pourvu que + subjonctif
این آرزو را بیان میکند با ترس از اینکه عکس آن اتفاق بیافتد.

! Le train part dans dix minutes. Pourvu que nous arrivons à temps
قطار ۱۰ دقیقه دیگر حرکت میکنه. امیدوارم به موقع برسیم ! ( امیدوارم به موقع برسیم اما میترسم دیر برسیم)

! Pourvu qu’elle n’ait aps oublié notre rendez-vous
امیدوارم قرارمون رو فراموش نکرده باشه !

۶. Si + imparfait یا plus-que-parfait
برای بیان پشیمانی است.

! Ah ! Si elle m’aimait
 آه ! اگر منو دوست داشت !
! Ah ! Si j’avais su
آه ! اگر می دونستم !

قید (فقط) seulement قبل از si برای شدت بخشیدن به پشیمانی می آید.
! Tu a raté ton examen. Si seulement tu avait travaillé davantage
تو امتحانت رو رد شدی. اگر فقط بیشتر کار می کردی !

! Ma fille n’en fait qu’à sa tête. Si seulement elle m’écoutait quelquefois
دخترم هر کاری دوست داره انجام میده. اگر فقط گاهی به حرف من گوش میداد !

■ جملات تعجبی با یک حرف ندا
تعداد زیادی حروف ندا وجود دارد و عموما در صحبت های دوستانه ظاهر می شوند:
! Ah ! Aïe ! Chut ! Quoi ! Oh là là ! Tant pis ! Hélas ! Hein ! Ouf ! Stop ! Bref ! Ça alors ! Tien
برخی از آنها (! ah ! oh ! eh و غیره) میتوانند در موقعیت های متفاوت به کار روند.
! Ah ! Quelle bonne surprise
آه ! چه سورپرایز خوبی !

! Ah ! Quelle horreur
آه ! چه فاجعه ای !

بقیه در حس خاص استفاده می شوند.
! Aïe ! Je me suis coupé le doigt
آخ ! انگشتم رو بریدم ! (درد)

! Les enfants dorment. Chut ! Taisez-vous
بچه خوابیده اند. هیس، ساکت باش ! (درخواست سکوت)

! Julien a gagné ۱۰۰۰۰ euros ! Ça alors
ژولیَن ۱۰۰۰۰ یورو برنده شد ! چه جالب ! (تعجب)

! Il ne peut pas venir. Tans pis
او نمیتونه بیاد. عیب نداره ! (مهم نیست)

! Hélas ! Cendrillon n’entendait pas sonner les douze coups de minuit
افسوس ! سیندرلا زنگ دوازده نیمه شب رو نشنید !
■ جملات بدون کلمه تعجبی
این جملات گاهاً از یک کلمه تشکیل شده اند : امری، قید، صفت و غیره.
! Attention
توجه

Tiens ! Tu es là ! Je te croyais parti
تو اینجایی ! فکر کردم رفتی ! (تعجب)

! À demain
تا فردا !

! Papa nous emmène au cirque. Génial
بابا ما را به سیرک می برد. عالیه!

! Tu es fou ! Tu pars seul en montagne
تو دیوونه ای ! تنهایی میری کوه !

! Tant d’argent dépensé pour cette horrible construction ! C’est un scandale
این همه پول صرف این سازه وحشتناک شده ! شرم آوره !

انواع جملهجملات تعجبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *