loading

بیان هدف L’expression du but

بیان هدف  L’expression du but

برای بیان هدف، قصد، نیت و برای نشان دادن نتیجه ای که دوست داریم بگیریم، راه های مختلفی وجود دارد :

Il y a toujours un agent de police devant l’école pour que les enfants puissent traverser la rue en toute sécurité (گزاره وابسته)
همیشه یک مامور جلوی مدرسه هست تا بچه ها بتوانند با ایمنی کامل از خیابان رد شوند

Pour renouveler votre passport, adressez-vous à la mairie de votre domicile (حرف اضافه + مصدر)
برای تمدید کردن پاسپورت خود، به شهرداری منطقه خود مراجعه کنید

Pour le renouvellement de votre passport, adressez-vous à la mairie de votre domicile (حرف اضافه + اسم)
برای تمدید پاسپورت خود، به شهرداری منطقه خود مراجعه کنید

■ گزاره وابسته التزامی (subjonctif)
گزاره وابسته به subjonctif خواهد بود وقتی که عملی را بیان میکند که هنوز اتفاق نیافتاده است. این معمولا به دنبال گزاره اصلی می آید. گزاره اصلی و وابسته نباید فاعل مشترک داشته باشند.

۱. Pour que / afin que

Mets cette affiche ici pour que tout le monde la voie
این پوستر رو اینجا بزن تا همه اون رو ببینن

Pour qu’il y ait beaucoup de monde à leur spectacle, les jeunes de groupe théâtral ont distribué des tracts dans le quartier
برای اینکه تعداد بیشتری در نمایش شان حضور داشته باشند، جوانان گروه تئاتر بروشورها را در محله توزیع کردند

afin que در مکالمات رسمی بکار می رود.

Le respensable des ventes a toujours un téléphone portable afin qu’on puisse le joindre en permanence
مسئول فروش همیشه یک تلفن همراه دارد تا بتوانند همیشه به او دسترسی داشته باشند

(Que (= pour que
می توان بعد از فعل امری، حرف ربط que را به تنهایی آورد.

Ouvrez la bouche que je voie votre gorge”, a dit le médecin”
دکتر گفت :”دهنت رو باز کن تا گلوت رو ببینم”

Avancez un peu s’il vous plaît, que les gens puissent monter”, a dit le conducteur d’autobus”
راننده اتوبوس گفت :”لطفا کمی بیایید جلوتر، تا مردم بتوانند سوار شوند”

توجه : parce que را با pour que اشتباه نگیرید.

Je reste à la maison pour que je suis fatigué
parce que je suis fatigué … ⇒

۲. (De peur que… (ne) / de crainte que… (ne
این حروف ربط نتیجه ای را نشان می دهند که سعی داریم از آن جلوگیری کنیم. آنها متعلق به گفتار رسمی و ادبی هستند.

Ils parlent tout bas de pour qu’on (ne) les entende
آنها از ترس اینکه شنیده شوند خیلی آرام صحبت می کنند

Le médecin a prescrit l’isolement de crainte que le patient (ne) contamine son entourage
پزشک از ترس اینکه بیمار اطرافیان را آلوده کند ، برایش قرنطینه تجویز کرد

Pour son anniversaire, il y a envoyé ses invitations deux mois à l’avance de peur que ses amis (ne) soient déjà pris ce soir-là
برای تولدش، او از ترس اینکه دوستانش آن شب گرفتار باشند دو ماه جلوتر برای آنها دعوتنامه فرستاد

توجه : در اینجا ne را با حرف منفی کننده اشتباه نگیرید.

J’ai pris un parapluie de peur qu’il ne pleuve pas
de peur qu’il (ne) pleuve … ⇒
از ترس باران چتر برداشتم

۳. De sorte que / de façon (à ce) que / de manière (à ce) que
این ها بر روی چگونگی عمل برای رسیدن به هدفی که آرزو داریم، تاکید دارند.

La secrétaire range les dossiers de façon (à ce) qu’on puisse les retrouver facilement
منشی پرونده ها را مرتب کرد تا به راحتی پیدا شوند

L’accès à la bibliothèque municipale a été modifié de manière (à ce) que les handicapés puissent y accéder
دسترسی به کتابخانه عمومی اصلاح شد تا معلولان بتوانند به آنجا دسترسی داشته باشند

de façon que، de manière que، de sorte que وقتی که نتیجه را بیان می کنند همراه با فعل خبری می آیند.

مقایسه :
(Le conférencier parlait dans un micro, de sorte que chacun l’entende clairement (= pour que
سخنران در میکروفن صحبت می کرد تا همه به خوبی بشنوند
(Le conférencier parlait dans un micro, de sorte que chacun l’entendait clairement (= si bien que
سخنران در میکروفن صحبت می کرد، بنابراین همه به خوبی شنیدند

نکته کلی در مورد گزاره وابسته التزامی
وقتی دو گزاره وابسته داشته باشیم، دومی همراه با que می آید.

J’ai laissé ma voiture chez le garagiste pour qu’il vérifie les freins et qu’il change les pneus
من ماشینم را به تعمیرگاه بردم تا ترمزهایش را بررسی و لاستیک هایش را عوض کند

۴. گزاره وابسته موصولی التزامی
ما وقتی از subjonctif استفاده می کنیم که گزاره اصلی یک درخواست یا آرزو را بیان می کند.Nous aimerions trouver un appartement où les enfants aient chacun leur chambre
ما دوست داریم آپارتمانی پیدا کنیم که بچه ها هرکدام اتاق خودشان را داشته باشندCette entreprise recherche une assistante de direction qui soit parfaitement trilingue
این شرکت دنبال یک دستیار اجرایی می گردد که کاملا مسلط به سه زبان باشد

■ روش های دیگر بیان هدف

• حرف اضافه + مصدر
یک گزاره وابسته با حرف اضافه به همراه مصدر جایگیزین می شود وقتی که فعل گزاره وابسته و اصلی یکسان باشد.

مصدر (فاعل یکسان) وابسته (فاعل متفاوت) 
pour
afin de
de peur de
de crainte de
de façon à
de manière à
pour que
afin que
de peur que
de crainte que
de façon que
de manière que

 

Elle a téléphoné au secrétariat pour prendre rendez-vous avec le directeur
او برای گرفتن وقت ملاقات از مدیر با دبیرخانه تماس گرفت
و نه : pour qu’elle prenne rendez-vous avec le directeur

Ce joueur de tennis s’entraîne intensément pour être sélectionné au prochaine championnat
این بازیکن تنیس برای انتخاب شدن در مسابقات قهرمانی بعدی به شدت تلاش می کند

On va installer une très grande antenne de télévision afin d’améliorer la réception des images en montagne
ما برای بهبود بخشیدن دریافت تصویر در حومه شهر یک آنتن خیلی بزرگ نصب کردیم

Je ne lui ai pas dit la vérité de peur de le vexer
از ترس رنجاندنش واقعیت را به او نگفتم

Elle passera au secrétariat de l’université de façon à se renseigner sur les dates des examens
او برای پرسیدن تاریخ امتحانات به دبیرخانه دانشگاه خواهد رفت

بعد از برخی افعال حرکتی (aller ،partir ،venir و غیره) و فعل rester حرف اضافه pour معمولا حذف می شود.

(Après le dîner, je paserai vous dire “au revoir” (= pour vous dire “au revoir
بعد از شام، میام تا باهات خداحافظی کنم
(Viens voir ! J’ai trouvé un très gros champignon (= Viens pour voir
بیا ببین ! یه قارچ خیلی بزرگ پیدا کردم

حروف اضافه en vue de ،dans le but de ،dans l’intention de به معنی pour هستند و در متون اداری بکار می روند.

Il suit des cours du soir en vue d’obtenir un dîplome d’expert-comptable
او برای گرفتن مدرک کارشناس حسابداری کلاس های شبانه بر میدارد

Le maire a réuni le conseil municipal dans l’intention de discuter un projet de nouveau centre sportif
شهردار با هدف بحث در مورد پروژه ای برای یک مرکز جدید ورزشی ، شورای شهرداری را تشکیل داد

• حرف اضافه + اسم

۱. Pour

Pour le nettoyage de vos objets en argent, employez Argex
برای تمیز کردن وسایل نقره خود از آرژکس استفاده کنید

Cette organisation humanitaire sa bat pour le respect des droits de l’homme
این سازمان بشردوستانه برای احترام به حقوق بشر می جنگد

۲. En vue de
این حرف اضافه یک هدف و برنامه را بیان می کند.

Nous voudrions consulter des prospectus en vue d’un voyage en Australie
ما میخواهیم برای سفر به استرالیا از تبلیغات کمک بگیریم

Les athlètes s’entraînent en vue des Jeux Olympiques
ورزشکاران برای بازی های المپیک تمرین می کنند

۳. De peur de / de crainte de

La visibilité était mauvaise ; il roulait lentement de peur d’un accident
میدان دید بد بود ؛ او از ترس تصادف آرام رانندگی می کرد

de crainte de در گفتارهای رسمی کاربرد دارد.

Un périmètre de sécurité a été installé autour de l’ambassade de crainte d’un attentat
به دلیل ترس از حمله ، یک ناحیه امنیتی در اطراف سفارتخانه نصب شده است

بیان هدف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *