loading

حالت مجهول

حالت مجهول

حالت مجهول (passive) و حالت معلوم (active) هر دو یک عمل را نشان می دهند ولی از دو نقطه دید ... ادامه مطلب