loading

حروف تعریف

حروف تعریف

حروف تعریف یک شناسه برای اسم است که از نظر حالت و تعداد با آن تطبیق پیدا می کند. سه ... ادامه مطلب